Informacje prawne

Status i forma prawna:
HIPODROM Sopot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
wpisana do KRS pod nr 0000147483,
NIP 585-10-01-930,
REGON 190459490,
PKD:  9319Z

Cele:
- wspieranie rozwoju kultury fizycznej
- propagowanie zdrowego trybu życia
- upowszechnianie sportu i rekreacji wśród młodzieży
- prowadzenie zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- nauka jazdy konnej i szkolenie zaawansowanych jeźdźców
- organizacja zawodów sportowych klasy regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej
- organizacja wyścigów konnych
- udostępnianie infrastruktury na imprezy rekreacyjne i rozrywkowe
- zarządzanie terenem Hipodromu, dbanie o infrastrukturę i tereny zielone
- promocja Sopotu jako gospodarza imprez

Organy:
-Zgromadzenie Wspólników
100% udziałów w Spółce posiada i jednocześnie jest jedynym Wspólnikiem Gmina Miasta Sopotu
-Rada Nadzorcza
Anita Sałek – Przewodnicząca RN
Katarzyna Fopke – Członek RN
Bartosz Piotrusiewicz – Członek RN
-Zarząd jednoosobowy
Kaja Koczurowska-Wawrzkiewicz – Prezes Zarządu

Finanse:
Kapitał zakładowy – 34.805.900,00 zł
Wynik finansowy za 2020 rok:
-przychody – 8.103.361,71 zł
-koszty – 7.938.631,05 zł
-wynik netto (zysk) – 164,730,66 zł